ABC Bogatego ojca

Aktywa a pasywa

+ Aktywa ? to to, co wkłada pieniądze do Twojej kieszeni.

– Pasywa ? to to, co wyciąga pieniądze z Twojej kieszeni.

Czy dom, w którym mieszkasz, należy do aktywów czy do pasywów?

W świecie bogatego ojca dom to pasywa. Nawet, jeśli jesteś właścicielem nieobciążonej hipotecznie nieruchomości, musisz
płacić podatki, ponosić koszty
napraw itp.Dlatego właśnie dom wyciąga pieniądze z Twojej kieszeni.
Dopiero, gdy dokonasz sprzedaży z zyskiem i otrzymasz pieniądze, będziesz mógł zaliczyć dom do aktywów.

Rodzaje aktywów

Wyróżniamy trzy rodzaje aktywów:

1. PAPIERY WARTOŚCIOWE Zaliczamy do nich akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, polisy ubezpieczeniowe.
Generują przychód z portfela inwestycji.

2. NIERUCHOMOŚCI Budynki mieszkalne, w których mieszkają inni (a nie Ty) oraz nieruchomości użytkowe.
Generują przychód pasywny.

3. BIZNESY Generują przychód pasywny.

Kwadrant przepływu pieniędzy

Kwadrant przepływu pieniędzy opisuje cztery różne typy ludzi, występujących w świecie biznesu:

P ? Pracownik
S ? Samozatrudniony
B ? właściciel Biznesu
I – Inwestor

Pracownicy (P) oraz samozatrudnieni (S) znajdują się w lewej części Kwadrantu przepływu pieniędzy.
Po prawej stronnie Kwadrantu są osoby, których przychód pochodzi z biznesów (B), będących ich własnością
albo
z inwestycji(I), których dokonali.

Każdy z nas należy do co najmniej jednej części Kwadrantu przepływu pieniędzy.
O tym, w którym kwadrancie się znajdujemy, decyduje to, w jaki
sposób zarabiamy pieniądze.
A które kwadranty generują Twój przychód?

Typy przychodów
Istnieją trzy rodzaje przychodów:

1. PRZYCHÓD Z PRACY NAJEMNEJ
Przychód z tytułu umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia. Najczęściej jest to po prostu pensja.
Ten rodzaj przychodu jest najwyżej opodatkowanym, a więc przy jego pomocy najtrudniej jest się wzbogacić.

Gdy mówisz dziecku: ?Znajdź dobrą pracę?, doradzasz, aby pracowało na przychód z pracy najemnej.

2. PRZYCHÓD PASYWNY
Przychód, którego źródłem są zazwyczaj nieruchomości. Można do niego zaliczyć także wpływy z tytułu udzielonych licencji
lub z patentów. W około 80% przypadków przychód pasywny generowany jest
jednak z nieruchomości.
Z inwestowaniem w nieruchomości związanych jest wiele ulg podatkowych.

3. PRZYCHÓD Z PORTFELA INWESTYCJI
Przychód osiągany z papierów wartościowych, m.in. takich jak akcje, obligacje i certyfikaty inwestycyjne.
Papiery wartościowe są bardzo popularną formą inwestycji, ponieważ łatwiej nimi zarządzać niż innymi inwestycjami.

A teraz odpowiedz sobie na pytania:

Skąd pochodzi większość Twojego przychodu?
W którym kwadrancie przepływu pieniędzy Ty się znajdujesz?

Rodzaje przepływów pieniędzy

Bogaty ojciec mawiał: ?Mój bank nigdy nie pytał mnie o świadectwo szkolne. Pytał natomiast o moje sprawozdanie finansowe?.

Bogaty ojciec podkreślał, że: ?Najbardziej ryzykującymi inwestorami są ci, którzy nie kontrolują swoich własnych sprawozdań
finansowych.
Tacy ludzie nie mają niczego oprócz pasywów, o których sądzą, że są aktywami; ich wydatki dorównują
przychodom, a ich jedynym źródłem przychodu jest praca najemna?.

Umiejętność zrozumienia własnego sprawozdania finansowego jest podstawą w uzyskaniu kontroli nad swoimi finansami.
Bogaty ojciec uważał, że kluczem do wszystkiego jest zrozumienie związku pomiędzy zestawieniem finansowym
i bilansowym.

Co jest zatem pierwszym krokiem do finansowej niezależności?
Uzyskanie kontroli nad własnym sprawozdaniem finansowym.

Wzorzec przepływu pieniędzy biednej osoby (lub młodego człowieka mieszkającego z rodzicami): osoby biedne
wydają każdy zarobiony grosz i nie posiadają żadnych aktywów, tylko pasywa.

Przepływy pieniężne ograniczają się tutaj jedynie do przychodów z tytułu umowy o pracę i są wydawane na czynsz,
żywność, ubranie, podatki itp.

Wzorzec przepływu pieniędzy klasy średniej: osoby należące do klasy średniej zwiększają poziom swojego zadłużenia
w miarę odnoszonych sukcesów.
Podwyżka pensji pozwala im na pożyczenie pieniędzy od banku, które wydają
na zakup takich dóbr,
jak większe samochody, domki letniskowe, łodzie
i przyczepy kempingowe.

Uzyskane zarobki wydawane są na pokrycie bieżących kosztów, a następnie na spłatę długów.
W miarę wzrostu dochodów zwiększa się zadłużenie klasy średniej.
To właśnie nazywamy „wyścigiem szczurów”.

Wzorzec przepływu pieniędzy bogatych: aktywa pracują na bogatych. Kontrolują oni swoje wydatki i koncentrują się
na nabywaniu aktywów. Większość ich wydatków jest traktowana jako wydatki firmy.

Jeśli już posiadają pasywa, to jest ich niewiele.

Twój wzorzec przepływu pieniędzy może stanowić kombinację trzech powyższych rodzajów.
Który wzorzec odzwierciedla Twoje sprawozdanie finansowe? Czy masz kontrolę nad swoimi wydatkami?

Trójkąt B-I

Zrozumienie Trójkąta B-I pozwala na tworzenie aktywów, które można wykorzystać do nabywania kolejnych
aktywów.

Trójkąt B-I przedstawia system systemów, z których każdy jest wspierany
przez zespół kierowany przez lidera. Wszystkim przyświeca jedna misja: osiągnięcie wspólnych celów.
Jeśli jeden członek zespołu jest słaby
lub zawiedzie, to sukces całego biznesu może być zagrożony.
Trójkąt B-I symbolizuje wiedzę potrzebną do
odniesienia sukcesu w kwadrantach B i I,
po prawej stronie Kwadrantu przepływu pieniędzy.

Trzy istotne elementy Trójkąta B-I:

1. Napływ pieniędzy zależy od sposobu zarządzania. Jeżeli któraś z funkcji zarządzania zawodzi,
to kondycja przedsiębiorstwa słabnie.

Gdy brakuje Ci odpowiednich zdolności, możesz je w sobie rozwinąć albo
zatrudnić kogoś, kto je posiada.

2. Rezygnujesz z niektórych, jednych z najlepszych, inwestycji i biznesów.
Jeżeli któryś z pięciu poziomów zarządzania jest słaby i nie potrafisz go
wzmocnić, najlepsze, co możesz zrobić, to nie inwestować.

3. Technologia wyrównała szanse nas wszystkich. Komputery i Internet
sprawiły, że zastosowanie zasad Trójkąta B-I jest bardziej dostępne dla
każdego. Kiedy jednak biznes upada, często powodem są niedociągnięcia na
jednym lub wielu poziomach Trójkąta B-I. Trójkąt B-I umożliwia nadanie
struktury Twoim pomysłom. Opisuje wiedzę niezbędną do osiągnięcia sukcesu
w kwadrantach B i I.

O AUTORZE: Robert Kiyosaki, autor książki „Bogaty ojciec, Biedny ojciec” to inwestor, biznesmen i nauczyciel.

Uczy innych, jak sprawić, aby pieniądze ciężko pracowały dla nas, a nie my dla pieniędzy.
Sprzeciwia się tradycyjnemu postrzeganiu finansów i inwestowania.

Twierdzi, że często powtarzana rada – zdobądź dobrze płatną pracę, wytrwale
pracuj, oszczędzaj, spłacaj długi i inwestuj długoterminowo – jest przestarzała.
Aby poznać prawie wszystkie sekrety Bogatego ojca i Roberta Kiyosaki,

odwiedź stronę: www.bogatyojciec.pl

 Aktualny PageRank strony expand.info.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO Katalogowanie stron Darmowe pozycjonowanie Elefanta.pl EXPAND Informacje Katalog stron e-gratka